Selamat Datang Ke

SISTEM PENGAWALAN INVENTORI

ID:
Password:
  
Jika anda terlupa ID atau password,
login guna akaun mana-mana admin anda,
pergi ke menu Pengguna Sistem, dan click Edit untuk nama anda,
kemudian masukkan Password anda yang baru!